De Terp

Fries Museum | Wilhelminaplein 92 | 8911 BS Leeuwarden | 058 255 55 00 | info@friesmuseum.nl
Wie aan Friesland denkt, denkt aan terpen. Deze door mensen gemaakte woonheuvels beschermden de Friezen tegen de onberekenbare Noordzee.

Vanaf de eerste terpen in 600 v. Chr. tot het jaar 1000 n. chr. werden ze steeds hoger en breder. Laag na laag aan geschiedenis ligt opgestapeld. Tussen die lagen belandden heel wat voorwerpen in de bodem.

Openingstijden

14-7-2016 tot 31-12-2019
dinsdag 11:00 tot 17:00 uur
woensdag 11:00 tot 17:00 uur
donderdag 11:00 tot 17:00 uur
vrijdag 11:00 tot 17:00 uur
zaterdag 11:00 tot 17:00 uur
zondag 11:00 tot 17:00 uur