Schatkamer van de Friese cultuur

Boterhoek 1 | Boterhoek 1 | 8911 DH Leeuwarden

Schatkamer van de Friese cultuur
‘The place to be’ voor elke cultuur- en literatuurgeïnteresseerde is Tresoar, de moderne bewaarplaats en schatkamer van de Friese historie. Je kunt er in 2018 kennismaken met de rijke Friese cultuur in Europees perspectief. Van Middeleeuwse handschriften in de kluis, via unieke exposities, naar historische en nieuwe filmprojecten!


Een greep uit de schatkamer:


Treasure wall
Op een muur van LED-schermen brengt Tresoar onontdekte Friese schatten voor het voetlicht. Het moderne display van de schatkamer van Fryslân staat ook regelmatig tot de beschikking van artiesten, muzikanten of dichters die optreden in Tresoar.


Beleef het Oudfries in de kluis
De grote kluis waar bijzondere Oudfriese handschriften uit de Middeleeuwen liggen, gaat open voor het publiek. In multimediale presentaties van tien minuten komen de rechtsteksten tot leven.


Documentaire: ‘Yn dit lânskip leit myn libben’
Filmmakers Halbe Piter Claus en Ismaël Lotz maken in 2017 de film ‘Yn dit lânskip leit myn libben’, in 2018 doorlopend vertoond in de Gysbert Japicxseal van Tresoar. Een creatieve documentaire over de rijkdom en de schoonheid van de Friese literatuur. Aan het woord komen de bekende Friese schrijvers Hilda Talsma en Hylke Speerstra en cultuurcriticus Huub Mous. Alle drie schrijven een brief aan een al overleden Friese schrijver. Decor van de film is de Skriuwersarke – de voormalige woonark van de schrijver Rink van der Velde – gelegen in een petgat op De Veenhoop. Duur: 30 minuten.


Visual poetry
Tresoar onderneemt een verleidelijke expeditie naar het eigenzinnige taalgewest waarin experimentele dichters regelmatig buiten de lijntjes kleuren en tekst het karakter van beeld aanneemt of andersom.


Histobios in Tresoar
In de Histobios, een kleine bioscoop in de studiezaal van Tresoar, kun je je elke dag doorlopend onderdompelen in de Friese filmgeschiedenis. Films van o.a. Friese pioniers uit de collectie van het Fries Film Archief, amateurfilms uit de hele provincie en programma’s en docu’s uit het archief van Omrop Fryslân.


Tentoonstelling Piter Jelles Troelstra
In april 2018 opent Tresoar een vaste tentoonstelling over de Friese staatsman, schrijver en dichter Piter Jelles Troelstra en zijn voorliefde voor taal. De nadruk ligt op zijn niet-politieke schrijfsels, die te lezen én beluisteren zijn in Tresoar.


‘Salang’t de beam bloeit’: handboek over de Friese literatuur


Het is tijd voor een nieuwe, toegankelijke Friese literatuurgeschiedenis! Joke Corporaal doet de Friese literatuurgeschiedenis opnieuw uit de doeken in de vorm van een handzame gids (in het Fries, Nederlands, Engels en Duits) voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, hbo-studenten en andere geïnteresseerden.

Tentoonstelling: Latijn in de Franeker Universiteitsbibliotheek
René Descartes, Anna Maria van Schurman, Maria Sybilla Merian: het zijn niet de minsten die ooit in Franeker studeerden of werkten! De Latijnse taal vervulde hierin een bindende en belangrijke rol. In samenwerking met en in Museum Martena organiseert Tresoar een tentoonstelling over de rol van het Latijn op de Franeker universiteit.

Tentoonstelling: Topstukken in de kelder
De depots van Tresoar liggen vol met bijzondere en merkwaardige schatten. In 2018 worden de topstukken uit de collectie in het grote kelderdepot tentoongesteld. Zoals de huwelijksakte van Rembrandt, het oudste geschreven boek van Fryslân en de mooie manuscriptkaart van De Slachte.

Openingstijden

1-8-2018 tot 31-12-2018
maandag 10:00 tot 22:00 uur
dinsdag 10:00 tot 22:00 uur
woensdag 10:00 tot 22:00 uur
donderdag 10:00 tot 22:00 uur
vrijdag 10:00 tot 22:00 uur
zaterdag 10:00 tot 21:00 uur
zondag 10:00 tot 18:00 uur