Het Grote Grutto Theater

Natuurmuseum Fryslân | Schoenmakersperk 2 | 8911 EM Leeuwarden | +31 582332244 | info@natuurmuseumfryslan.nl
Het Grote Grutto Theater is een theatrale beleving die je veertig minuten lang meeneemt in de wereld van de grutto. Je kruipt in zijn huid en ziet de wereld door zijn ogen. Aan de hand van de seizoenen maak je één jaar uit een gruttoleven mee. Het atrium van het Natuurmuseum is daarvoor onherkenbaar veranderd in een groot houten nest. In dit nest zijn een tiental kleine ruimtes waar bezoekers verschillende ervaringen kunnen opdoen. De zintuigen worden daarbij op scherp gezet.

Net als in een voorstelling is er een duidelijke tijdlijn in Het Grote Grutto Theater met een begin, een einde en een theatrale opbouw. Eenmaal in de ruimte is er echter de vrijheid om zelf je volgorde te kiezen en te bepalen hoelang je bij een installatie blijft kijken. Maar er wordt ook een verhaal verteld, een verhaal over biodiversiteit en over de positie van de weidevogels, in het bijzonder de grutto. Het is een speelse mix van inhoud, beleving en ervaring.

De regie is gedaan door Theun Mosk. Mosk maakt installaties, maar vooral ontwerpen voor theater, opera, dans en tentoonstellingen. Zijn werk is veelal op het Oerol festival te zien en hij werkt voor gezelschappen als het Nederlands Dans Theater, Theater Rotterdam en De Nationale Opera.

Het Grote Grutto Theater is een samenwerking met Kening fan ‘e Greide. Dit burgerinitiatief vraagt aandacht voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap en al het leven en werk daarin en omheen, dus ook voor onze weidevogels.

Facilities

Standard price

€ 9,00

Opening times

26/01/2018 tot 02/09/2018
Monday 10:00 tot 17:00 uur
Tuesday 10:00 tot 17:00 uur
Wednesday 10:00 tot 17:00 uur
Thursday 10:00 tot 17:00 uur
Friday 10:00 tot 17:00 uur
Saturday 10:00 tot 17:00 uur
Sunday 10:00 tot 17:00 uur

Gesloten: 1 januari, 27 april, 5 mei en 25 december.