Discover the Royal City of the North

Filters
placeholder

Fries Verzetsmuseum (Frisian Resistance Museum)

A special part of the Frisian Museum. Frisians and non-Frisians tell how they have experienced the war here. Occupation and persecution, but no famine. “De overval”, one of the most important resistance actions in our history. What was World War II like in Friesland? Meet Harmen Attema from Stiens and the suitcase he takes when he is forced to work in Germany. Or the children of Roelof Horrëus de Haas and their homemade toys. For them, the hiding period during the war felt like one big vacation. The Frisian Resistance Museum is part of the Frisian Museum (het Fries Museum).

Museums
  • 0.13km from the centre
placeholder

De Waag (The Weigh House)

De Waag was always the centre of commerce, the merchandise had to be weighed and that happened at de Waag, a public weighing house. There was already a weighing house in Leeuwarden around 1483. This one was to the East of the present one. The current building was built around 1595, in Renaissance style. The merchants were required to let their merchandise be weight by a city’s official (Stadswaag). A reliable weighing was of importance to the trade and thus good for the prosperity of the city. In Leeuwarden specifically butter was traded, this is why the venture was known as the butter weigh house (Boterwaag). The weigh house on the Nieuwestad was used until 1880. From that year on, the weighing took place at the new trade and weigh building on Beursplein.

Unique buildings
  • 0.19km from the centre
placeholder

Het Stadhouderlijk Hof (The Regent’s Palace)

The Stadhouderlijk Hof is now part of an hotel chain. A very nice place for sleeping and eating. In addition, it is a popular wedding venue. The high Baroque staircase and the Nassau hall (Nassauzaal) panelling are still pretty much original. The original house (Rolkemahuis) was built in 1564. Friesland bought this Patrician house for its first stadtholder, Willem Frederik of Nassau-Dietz, in 1587. After this every new stadtholder inherited the house. Every next stadtholder would have it remodelled en decorated, spending a lot of money. Willem Frederik of Nassau-Dietz had a garden designed and made, the still existing Prinsentuin. In 1603 the Dekemahuis was added on the South side and thus was born the Stadhouderlijk Hof, with courtyard. The palace had features from the Renaissance and Baroque periods. In the middle of the seventeenth century the building existed of 37 rooms, which apparently were richly decorated. In 1747 William Carel Hendrik Friso left Leeuwarden, because he was appointed stadtholder – William IV - of all regions. The building remained in possession of the family, as temporary residence. In the French period soldiers stayed in the palace and it gave shelter to the city orphanage, a hospital and the Latin school. Much of the inventory was lost during this time. From the end of the 19th century the property was the official residence of the Frisian Commissioner of the King/Queen, for quite some time.

Unique buildings
  • 0.20km from the centre
placeholder

Fries Museum (Frisian Museum)

Frisian are said to be tough, stiff and quirky? Discover the Frisian in yourself in the Frisian Museum! You can go there for a cup of coffee, an original gift or a movie visit – but especially for the museum of course. Here you will discover all about the eleven cities and countryside, the love-hate relationship with the water, the search for the typical Frisian and the place of Friesland in the world. Dance with the mysterious Mata Hari, dive in her diary and discover her sad fate as possible double spy. Fight with the 16th-century rebel Grutte Pier against the Dutch or fall prey to his huge sword if you can’t say, ‘bûter brea en griene tsiis’. Feel like the King or Queen of Friesland with the sparkling gold and silver from the mounds. Or enjoy work of (World) famous artists and ‘slow design’ from leading designers - tough and durable, with an eye for tradition and craftsmanship. In the Frisian Museum of Resistance, you will become acquainted with hungry children who were accommodated on the Frisian countryside during the war, to build their strength. Visit one of the many exhibitions, engage in a surprising workshop or watch over the shoulder of an artist in residence. During the school holidays it’s especially busy and fun in the Frisian Museum. You can match potsherds like an archaeologist or make a self portrait in golden age style, everything is possible. And don't forget to take home a special souvenir. In the museum shop you will find the cutest gifts with a Frisian twist: felting work of artist Claudy Jongstra and hand-painted serving trays from Hindeloopen, but also that one particular Frisian-written children's book.

Museums
  • 0.20km from the centre
placeholder

Doopsgezinde kerk

Geschiedenis Monumentale classicistische kerk zonder toren. Vroeger stond hier een houten kerk. In 1680 vervangen door een stenen gebouw, dat in 1760 buiten gebruik werd gesteld en werd vervangen door het huidige gebouw. Uitbreiding 1850. Monumentomschrijving Rijksdienst Doopsgezinde Kerk. Eenvoudig gebouw waarvan de ingang omlijst is met kolommen. Preekstoel. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1786 gemaakt door J. Strumphler voor de Doopsgezinde Kerk "De Zon" in Amsterdam. In 1850 overgeplaatst naar Leeuwarden. In 1858 ingrijpend verbouwd door L. van Dam en Zonen. Gebouwomschrijving SKKN Uit bronnen blijkt dat er al in de zestiende eeuw Doopsgezinden woonden in Leeuwarden. Het stadsbestuur trad hard tegen hen op. Zo ging er in 1534 een schrijven uit van de stadhouder namens keizer Karel V, met daarin een waarschuwing tegen de zogenaamde Wederdopers. Hun leer stond op gespannen voet met die van de katholieke kerk. De stadhouder stuurde de overheid van Leeuwarden plakkaat op plakkaat met als doel de Wederdopers op te sporen en uit te roeien. Een aantal Wederdopers heeft dit aan den lijve ondervonden. De laatste was Reytse Aysesz van Oldeboorn, die in 1574 in Leeuwarden ter dood werd gebracht. Na de Unie van Utrecht in 1580 is het bestuur van Friesland niet katholiek meer. Toch hebben ook de protestanten moeite met de wederdoop. Zij gaan met de wederdopers in debat over de 'ware leer'. Na een openbaar gesprek tussen een protestantse dominee en een Doopsgezinde voorganger achtte het stadsbestuur van Leeuwarden bewezen dat de leer van de Doopsgezinden niet deugde. Er volgden een aantal maatregelen die erop gericht waren het de Wederdopers zo moeilijk mogelijk te maken. Ondanks de vervolgingen en problemen zijn er in de zestiende en zeventiende eeuw verschillende groepen Doopsgezinden actief in de stad. Van drie van hen is bekend dat zij beschikten over een kerkgebouw, ook wel Vermaning genoemd. Zo waren er de oude Vlamingen. Deze groepering is lange tijd de grootste geweest in Leeuwarden. Zij hadden een Vermaning in wat nu de Oude Vermaansteeg heet, bij de Waag. De Friezen gingen naar de Vermaning bij 'de plaets op 't Waltje': dit was een kaaspakhuis met bovenin een ruimte die als schuilkerk dienst deed. De Waterlandse Doopsgezinden vormden weer een andere tak in de stad. Zij kwamen uit een gebied in Noord-Holland dat tussen Alkmaar, Purmerend en Hoorn lag. Later verdween deze geografische band en ging de naam Waterlands staan voor een meer vooruitstrevende gemeenschap. Een bron uit 1631 vermeldt dat deze groep een vaste Vermaanplaats had. In dat jaar doet het stadsbestuur een verbod uitgaan tegen de bouw van een houten schuur op het land van Dirkje Atsma. De schuur komt er toch, dit tot ongenoegen van het bestuur van de stad. Dit houten gebouw krijgt een stenen opvolger in 1680. Het is niet met zekerheid te zeggen of dit gebouw op dezelfde plaats staat als de huidige kerk van de Doopsgezinden. In 1705 en 1758 gaan de verschillende groeperingen samen in de Verenigde Doopsgezinde Gemeente. De kerkgebouwen van de Doopsgezinden mochten in deze tijd niet als zodanig herkenbaar zijn. Dit verandert in de Franse tijd wanneer er een scheiding optreedt tussen kerk en staat. Alle kerkgenootschappen krijgen voor de wet een gelijke status. De huidige kerk is een zaalkerk uit 1760. In 1813, 1818 en 1832 werd het gebouw veranderd. In 1813 wordt er een orgel en preekstoel geplaatst in de kerk. Deze waren beide afkomstig uit De Zon, een Doopsgezinde kerk in Amsterdam. Bij de verbouwing van 1832 kreeg de ingangspartij van de kerk een classicistisch karakter. Ook het interieur van de kerk draagt een classicistisch stempel. Op vier zuilen rusten gedrukte tongewelven die een eveneens gedrukte koepel dragen. In 1832 kon de Doopsgezinde kerk een huis aan de Wirdumerdijk laten afbreken, waardoor de kerk vrij in het zicht kwam te liggen. Een hek sloot een klein binnenplein af. In 1837 wijzigde men het interieur van de kerk. Bij de verbouwing in 1837 zijn rondom in de kerk eikenhouten lambriseringen geplaatst, met daarbij horende banken. In 1850 volgde een vergroting van het gebouw. Ook in 1889 en 1943 vonden er restauraties plaats. In 1952 zijn de kerkeraadskamer en leerkamers van de predikanten verbouwd.

Unique buildings
  • 0.20km from the centre
placeholder

Keramiekatelier kelders 5 (Ceramics Atelier kelders 5)

In our workshop, in a beautiful location in the city centre you will find a wide range of handmade ceramics. In addition, you can also find hand spun wool and skinned furs. But also ‘second chance’ ceramics. We also give workshops. For our offer see www.kunstkade.nl. Search for Matzen.

Galleries
  • 0.22km from the centre
placeholder

Beurs (Trade centre)

At the end of the 18th century, there was already an urgent need for a space where grain could be traded. A dry space, which had more than enough room. It was not until 1880 before the trade building came into existence. Until that time, trade took place in the open air, in an Inn, or in a concert hall. When people finally agreed on the location (this took decades), the municipalities-architect Romein received the task to build it. He designed a sturdy neoclassical building. The building site lies both in the proximity of the station, and a major waterway. Ideal, and from then on the grain traders and butter buyers did all their trading here. Today it is the Central Library of Leeuwarden.

Unique buildings
  • 0.23km from the centre
placeholder

Boomsma Beerenburger Museum

Beerenburger is inseparably tied to Leeuwarden. This is why the Boomsma Beerenburger Museum, located in the city centre, is a true must-see! Visitors travel back in time to the distillery as it was in the ‘30s. You are shown how this traditional bitter used to be brewed. Of course, there is also the possibility to taste the Beerenburger, as well as other distilled drinks such as gin, liqueurs, and old gins, in our cosy dark brown tasting room. You can buy your favourite Boomsma drink or another nice souvenir in the indoor liquor store. Entry fee: Visit including movie, tour, and Beerenburg tasting: € 1.50 per person. Visit including movie, tour, and extensive Boomsma tasting of various Boomsma products: € 3.50 per person. For other arrangements, check www.boomsma.frl (We prefer prior reservations for group visits.)

Museums
  • 0.23km from the centre
placeholder

Bierkelders (Beer Cellars)

Once upon a time the boats moored here, and the beer barrels were transhipped. Look at the beautiful old quay on the waterside. Do you want a beer? Then you are also in the right place here. There is quite a number of catering establishments, often with terraces, cheers. There were times when drinking beer was much more reliable than drinking water. There was no mains drainage back then, so everything was discharged directly in open water. So, no fresh water! On “Over de Kelders” there were beer cellars located as early as the 18th century. This is where beer was brewed and the barrels were shipped. The lower quay is intended to facilitate the loading and unloading of ships. The cellars are still clearly visible under the street. You'll get there via a staircase. One bridge further, towards the centre, you will find the Naauw. Here you will find the oldest still existing quay walls of Leeuwarden. This is also the smallest nature reserve of Leeuwarden. Special plants species grow here, such as several sorts of maidenhair and cymbalaria.

Unique buildings
  • 0.24km from the centre
placeholder

Museum de Grutterswinkel (The grocer's shop museum)

In the Museum de Grutterswinkel life around a true old-fashioned grocery shop is shown, with everything that goes with it. In the good old days supermarkets were still small, cosy grocery shops, where the cash register still really rang and the groceries were placed on the counter in paper bags. In the heart of Leeuwarden an authentic grocery store still exists, housed in a 17th-century building on Nieuwesteeg 5. From 1900 the ‘whole’ of Leeuwarden shopped for groceries in the shop of family Feenstra. There are changing exhibitions every year and about 15,000 visitors come to take a look in this museum. It turns out that showing a real old-fashioned grocery store, with everything that goes with it, still appeals to the people enormously. Also the regularly changing exhibitions contribute to that. The museum consists of different spaces that are almost all freely accessible. In the former living rooms, a fresh cup of coffee or tea is served with oranjekoek (orange cake) and a real Frysk Dúmke. Located under the tearoom there’s a wine cellar, which is over 400 years old. On the first floor there’s the (secret) annex, where it becomes clear how a small family formerly lived, with the alcove and the húske (toilet).

Museums
  • 0.24km from the centre