Websitedisclaimer www.mooileeuwarden.nl

Deze website is eigendom van de gemeente Leeuwarden. Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit zijn auteursrechtelijk beschermd.

Mooileeuwarden.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Mooileeuwarden.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Mooileeuwarden.nl of door u aan Mooileeuwarden.nl middels een website van Mooileeuwarden.nl of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Mooileeuwarden.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Mooileeuwarden.nl via deze website. Mooileeuwarden.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Mooileeuwarden.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Voor het (her)gebruik van informatie van de gemeente Leeuwarden gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • Verwijs altijd naar de authentieke bron;
  • Vermeld altijd de datum van kopiëren en hergebruik.

 

Op de website staat ook inhoud van/of gemaakt door derden. De gemeente Leeuwarden heeft hierop geen auteursrechten of databankrechten. Deze zaken mogen niet hergebruikt worden zonder toestemming van de rechthebbenden.

Informatie

Marketing Leeuwarden, Kunstkade en VVV Leeuwarden zijn verantwoordelijk voor het vormgeven van de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om de inhoud zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Is er informatie niet correct of verouderd? Wij stellen uw reactie op prijs. Gebruik hiervoor het contactformulier of e-mail naar redactie@mooileeuwarden.nl. Wij sturen dan zo spoedig mogelijk een reactie. 

De bovengenoemde partijen behouden het recht om eventuele wijzigingen per direct en zonder enige kennisgeving door te voeren. Informatie en berichten die door gebruikers van de website en via derden website naar de bezoeker (via het internet) verzonden worden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de partijen.

Websites van derden

Sommige (hyper)links in deze website sturen de bezoeker door naar websites van derden. Dit zijn websites buiten het beheer van Kunstkade, Marketing Leeuwarden en VVV Leeuwarden. Deze links zijn enkel ter informatie voor de bezoeker. Wanneer deze link aangeklikt wordt, verlaat u de website mooileeuwarden.nl. Kunstkade, Marketing Leeuwarden en VVV Leeuwarden zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, werking, kwaliteit en/of eventuele schade door deze derde websites.

Intellectuele eigendomsverklaring

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van mooileeuwarden.nl. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is de voorafgaande toestemming van mooileeuwarden.nl nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van mooileeuwarden.nl slecht verdraagt met de naam en reputatie van mooileeuwarden.nl, haar diensten en producten of de inhoud van haar Website.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van mooileeuwarden.nl en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van mooileeuwarden.nl of de desbetreffende licentiegever.