Marketing Leeuwarden

Marketing Leeuwarden is sinds 2011 onderdeel van de gemeente Leeuwarden. De organisatie kenmerkt zich als facilitator, katalysator, regisseur en verbinder. 

Doelstelling

De doelstelling van Marketing Leeuwarden is het stimuleren van een positief imago van Leeuwarden zodat het aantal bezoeken stijgt, het aantal meerdaagse bezoeken toeneemt en dat bezoekers vaker terugkomen. Deze doelstelling valt uiteen in drie kerndoelen:

  • Aantal en duur bezoeken aan Leeuwarden verhogen
  • Imagoverbetering onder Leeuwarders, Friezen en de rest van Nederland
  • Optimaliseren van gastvrijheid


Deze kerndoelen kunnen we met de activiteiten van Marketing Leeuwarden beïnvloeden, maar het eindresultaat hiervan niet. De eindresultaten van deze kerndoelen zijn aan veel meer onderhevig dan alleen de activiteiten vanuit Marketing Leeuwarden.

Doelgroepen

De doelgroepen zijn, naast de inwoners van Leeuwarden en Friesland, de (potentiële) bezoekers van Leeuwarden. De focus ligt op de Nederlandse markt, maar in het kader van de samenwerking met Leeuwarden-Fryslân 2018 zijn potentiële bezoekers uit Duitsland en België bij specifieke (gezamenlijke) acties ook een doelgroep.

Positionering

Sinds 2014 heeft Marketing Leeuwarden voor de volgende hoofdpositionering gekozen:

Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Alle inzet is gericht op Leeuwarden - Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa. Bij promotie van toeristisch Leeuwarden legt Marketing Leeuwarden volledig de link met de uitstraling en het programma van Leeuwarden–Fryslân 2018. Naast deze focus spelen de drie stadsthema’s een belangrijk onderdeel in de marketing van de binnenstad: Waterrijke Hofstad, Evenementenstad van Fryslân en Culturele Hoofdstad.