Ontdek de Hofstad van het Noorden

Filters
placeholder

Fries Verzetsmuseum

Een bijzonder onderdeel van het Fries Museum. Friezen en niet-Friezen vertellen hoe zij de oorlog hier beleefden. Bezetting en vervolging, maar geen hongerwinter. Wel ‘De Overval’, een van de markantste verzetsdaden uit onze geschiedenis. Hoe werd de Tweede Wereldoorlog in Friesland beleefd? Maak kennis met Harmen Attema uit Stiens en de reiskoffer die hij meeneemt als hij verplicht moet werken in Duitsland. Of met de kinderen van Roelof Horrëus de Haas en hun zelfgemaakte speelgoed. Voor hen is de onderduikperiode één grote vakantie. Het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het Fries Museum.

Musea
  • 0,13km van centrum
placeholder

De Waag

De Waag was altijd het centrum van handel. De handelswaar moest worden gewogen en dat gebeurde bij de Waag, een publiek weeghuis. Zo was er al een waag in Leeuwarden rond 1483. Deze moet ten oosten van de huidige hebben gestaan. Dit gebouw is rond 1595 gebouwd, in renaissancestijl. De kooplieden waren verplicht hun waar te laten wegen bij de stadswaag. Een betrouwbare weeggelegenheid was immers in het belang van de handel en daarmee ook goed voor de welvaart van de stad. In Leeuwarden werd vooral boter verhandeld, zodoende stond de waag bekend als boterwaag. De Waag op de Nieuwestad is tot 1880 in gebruik geweest. Vanaf dat jaar werd er gewogen in het nieuwe Beurs- en waaggebouw aan het Beursplein.

Bijzondere gebouwen
  • 0,19km van centrum
placeholder

Het Stadhouderlijk Hof

Het Stadhouderlijk Hof behoort nu tot een hotelketen. Je kunt er riant slapen en eten. Daarnaast is het een populaire trouwlocatie. De barokke hoge trappenhal en de Nassauzaal met authentieke betimmering zijn nog vrijwel origineel. Het oorspronkelijke huis (Rolkemahuis) werd in 1564 gebouwd. Friesland kocht voor zijn eerste stadhouder, Willem Lodewijk van Nassau Dietz, in 1587 deze patriciërswoning. Vervolgens erven de nieuwe stadhouders het Hof. Elke volgende stadhouder laat het Hof voor veel geld verbouwen en verfraaien. Zo komt Willem Frederik van Nassau-Dietz er te wonen en laat een tuin aanleggen, de nog steeds bestaande Prinsentuin. In 1603 kwam het Dekemahuis aan de zuidzijde erbij en zo ontstond het Stadhouderlijk Hof met voorplein. Het hof had stijlkenmerken uit o.a. de renaissance en de barok. In het midden van de zeventiende eeuw telde het gebouw 37 vertrekken, die blijkbaar rijk versierd waren. In 1747 vertrok stadhouder Willem Carel Hendrik Friso uit Leeuwarden, omdat hij tot stadhouder - Willem IV - van alle gewesten werd benoemd. Het gebouw bleef - als tijdelijke verblijfplaats - in het bezit van de familie. In de Franse tijd hadden er soldaten in het Hof gebivakkeerd en gaf het onderdak aan het stadsweeshuis, een hospitaal en de Latijnse school. Veel van de inventaris is toen verloren gegaan. Het pand is vanaf het einde van de 19e eeuw geruime tijd de ambtswoning van de Friese commissaris van de Koning / Koningin geweest.

Bijzondere gebouwen
  • 0,20km van centrum
placeholder

Fries Museum

Stoer, stug en eigenzinnig? Ontdek de Fries in jezelf in het Fries Museum! Je gaat ernaartoe voor een kop koffie, een origineel cadeautje of een filmbezoek – maar vooral voor het museum natuurlijk. Hier ontdek je alles over de elf steden en het platteland, de haat-liefdeverhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld. Dans met de mysterieuze Mata Hari, duik in haar dagboek en ontdek haar trieste lot als mogelijk dubbelspionne. Strijd met de 16de-eeuwse rebel Grutte Pier tegen de Hollanders of val ten prooi aan zijn enorme zwaard als je geen ‘bûter brea en griene tsiis’ kunt zeggen. Voel je even de koning of koningin van Friesland met het fonkelende goud en zilver uit de terpen. Of geniet van werk van (wereld)beroemde kunstenaars en slow design van toonaangevende ontwerpers - stoer en duurzaam, met oog voor traditie en vakmanschap. In het Fries Verzetsmuseum maak je kennis met hongerkinderen die werden ondergebracht op het Friese platteland om aan te sterken. Bezoek een van de vele tentoonstellingen, stort je in een verrassende workshop of kijk mee met een artist in residence. Tijdens de schoolvakanties is het een dolle boel in het Fries Museum. Laat je inspireren in het museum en doe mee aan een van dagelijkse kinderworkshops. En vergeet niet om een bijzonder souvenir mee naar huis te nemen. In de museumwinkel vind je de leukste cadeaus met een Fries tintje.

Musea
  • 0,20km van centrum
placeholder

Doopsgezinde kerk

Geschiedenis Monumentale classicistische kerk zonder toren. Vroeger stond hier een houten kerk. In 1680 vervangen door een stenen gebouw, dat in 1760 buiten gebruik werd gesteld en werd vervangen door het huidige gebouw. Uitbreiding 1850. Monumentomschrijving Rijksdienst Doopsgezinde Kerk. Eenvoudig gebouw waarvan de ingang omlijst is met kolommen. Preekstoel. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1786 gemaakt door J. Strumphler voor de Doopsgezinde Kerk "De Zon" in Amsterdam. In 1850 overgeplaatst naar Leeuwarden. In 1858 ingrijpend verbouwd door L. van Dam en Zonen. Gebouwomschrijving SKKN Uit bronnen blijkt dat er al in de zestiende eeuw Doopsgezinden woonden in Leeuwarden. Het stadsbestuur trad hard tegen hen op. Zo ging er in 1534 een schrijven uit van de stadhouder namens keizer Karel V, met daarin een waarschuwing tegen de zogenaamde Wederdopers. Hun leer stond op gespannen voet met die van de katholieke kerk. De stadhouder stuurde de overheid van Leeuwarden plakkaat op plakkaat met als doel de Wederdopers op te sporen en uit te roeien. Een aantal Wederdopers heeft dit aan den lijve ondervonden. De laatste was Reytse Aysesz van Oldeboorn, die in 1574 in Leeuwarden ter dood werd gebracht. Na de Unie van Utrecht in 1580 is het bestuur van Friesland niet katholiek meer. Toch hebben ook de protestanten moeite met de wederdoop. Zij gaan met de wederdopers in debat over de 'ware leer'. Na een openbaar gesprek tussen een protestantse dominee en een Doopsgezinde voorganger achtte het stadsbestuur van Leeuwarden bewezen dat de leer van de Doopsgezinden niet deugde. Er volgden een aantal maatregelen die erop gericht waren het de Wederdopers zo moeilijk mogelijk te maken. Ondanks de vervolgingen en problemen zijn er in de zestiende en zeventiende eeuw verschillende groepen Doopsgezinden actief in de stad. Van drie van hen is bekend dat zij beschikten over een kerkgebouw, ook wel Vermaning genoemd. Zo waren er de oude Vlamingen. Deze groepering is lange tijd de grootste geweest in Leeuwarden. Zij hadden een Vermaning in wat nu de Oude Vermaansteeg heet, bij de Waag. De Friezen gingen naar de Vermaning bij 'de plaets op 't Waltje': dit was een kaaspakhuis met bovenin een ruimte die als schuilkerk dienst deed. De Waterlandse Doopsgezinden vormden weer een andere tak in de stad. Zij kwamen uit een gebied in Noord-Holland dat tussen Alkmaar, Purmerend en Hoorn lag. Later verdween deze geografische band en ging de naam Waterlands staan voor een meer vooruitstrevende gemeenschap. Een bron uit 1631 vermeldt dat deze groep een vaste Vermaanplaats had. In dat jaar doet het stadsbestuur een verbod uitgaan tegen de bouw van een houten schuur op het land van Dirkje Atsma. De schuur komt er toch, dit tot ongenoegen van het bestuur van de stad. Dit houten gebouw krijgt een stenen opvolger in 1680. Het is niet met zekerheid te zeggen of dit gebouw op dezelfde plaats staat als de huidige kerk van de Doopsgezinden. In 1705 en 1758 gaan de verschillende groeperingen samen in de Verenigde Doopsgezinde Gemeente. De kerkgebouwen van de Doopsgezinden mochten in deze tijd niet als zodanig herkenbaar zijn. Dit verandert in de Franse tijd wanneer er een scheiding optreedt tussen kerk en staat. Alle kerkgenootschappen krijgen voor de wet een gelijke status. De huidige kerk is een zaalkerk uit 1760. In 1813, 1818 en 1832 werd het gebouw veranderd. In 1813 wordt er een orgel en preekstoel geplaatst in de kerk. Deze waren beide afkomstig uit De Zon, een Doopsgezinde kerk in Amsterdam. Bij de verbouwing van 1832 kreeg de ingangspartij van de kerk een classicistisch karakter. Ook het interieur van de kerk draagt een classicistisch stempel. Op vier zuilen rusten gedrukte tongewelven die een eveneens gedrukte koepel dragen. In 1832 kon de Doopsgezinde kerk een huis aan de Wirdumerdijk laten afbreken, waardoor de kerk vrij in het zicht kwam te liggen. Een hek sloot een klein binnenplein af. In 1837 wijzigde men het interieur van de kerk. Bij de verbouwing in 1837 zijn rondom in de kerk eikenhouten lambriseringen geplaatst, met daarbij horende banken. In 1850 volgde een vergroting van het gebouw. Ook in 1889 en 1943 vonden er restauraties plaats. In 1952 zijn de kerkeraadskamer en leerkamers van de predikanten verbouwd.

Bijzondere gebouwen
  • 0,20km van centrum
placeholder

Keramiekatelier kelders

In ons atelier, op een mooie locatie in de binnenstad, vind je handgemaakte keramiek, gevilte vachten en hand gesponnen wol. Maar ook tweede kans keramiek. Wij geven workshops. Voor ons workshop aanbod zie www.kunstkade.nl. Zoek onder Matzen.

Galerieën
  • 0,22km van centrum
placeholder

Beurs

Al eind 18e eeuw was er dringend behoefte aan een ruimte waar graan verhandeld kon worden. Een droge ruimte, die ruim genoeg was. Het duurde nog tot 1880 voor het beursgebouw er kwam. Tot die tijd werd er handel gedreven in de open lucht, in een herberg en in een concertzaal. Toen men het eindelijk eens werd over de locatie (hier gingen decennia mee heen), kreeg den gemeenten-architect Romein de bouwopdracht. Hij ontwierp een stoer neoclassicistisch gebouw. Het bouwterrein lag zowel in de nabijheid van het station, als aan een grootscheeps vaarwater. Ideaal dus, en de graanhandelaren en boterkopers dreven voortaan hier hun handel. Tegenwoordig is het de centrale bibliotheek van Leeuwarden.

Bijzondere gebouwen
  • 0,23km van centrum
placeholder

Boomsma Beerenburger Museum

Beerenburger is onlosmakelijk met Leeuwarden verbonden. Het Beerenburger museum van Boomsma, gelegen in het hart van de binnenstad, is dan ook een ‘must see’! Als bezoeker reis je hier terug in de tijd naar de distilleerderij van de jaren dertig. Je krijgt te zien hoe deze traditionele kruidenbitter vroeger werd gemaakt. Ook is er natuurlijk gelegenheid om Beerenburger, maar ook ander gedistilleerd zoals gin, likeuren en oude genevers, te proeven in het gezellige donkerbruine proeflokaal. In de inpandige slijterij kun je daarna je favoriete Boomsma drankje of een ander leuk souvenirtje kopen. Entreeprijzen: Bezoek incl. film, rondleiding en Beerenburg proeverij: € 1,50 p.p. Bezoek incl. film, rondleiding, uitgebreide Boomsma proeverij met diverse Boomsma producten: € 3,50 p.p. Kijk voor andere arrangementen op www.boomsma.frl (Bij groepsbezoeken is vooraf reserveren gewenst.)

Musea
  • 0,23km van centrum
placeholder

Bierkelders

Vroeger meerden hier boten aan en werden de biervaten overgeladen. Bekijk de mooie oude kade aan het water. En heb je zin in een biertje, dan ben je hier óók op de goeie plek. Er is een flink aantal horecagelegenheden, mèt terras vaak, dus alvast santé. Er waren tijden dat bier een veel betrouwbaarder drank was dan water. Er was nog geen riolering, dus er werd direct op open water geloosd. Geen fris water dus! Aan “Over de Kelders” waren al in de 18e eeuw bierkelders gevestigd. Hier werd bier gebrouwen en de vaten werden verscheept. De verlaagde kade is bedoeld om het laden en lossen van schepen makkelijker te maken. De kelders zijn nog goed te zien onder de straat. Je komt er via een trap. Eén brug verder, richting centrum, vind je het Naauw. Hier vind je de oudste nog bestaande kademuren van Leeuwarden. Dit is ook het kleinste natuurreservaat van Leeuwarden. Er groeien bijzondere plantensoorten, zoals de steenbreekvaren, de schubvaren en het muur-leeuwenbekje.

Bijzondere gebouwen
  • 0,24km van centrum
placeholder

Museum de Grutterswinkel

In Museum de Grutterswinkel wordt het leven rond een echte ouderwetse kruidenierswinkel getoond met alles wat daarbij hoort. In de goede oude tijd waren supermarkten nog kleine, knusse grutterswinkeltjes waar de kassa nog echt rinkelde en de kruidenierswaren in papieren puntzakken over de toonbank gingen. In het hart van Leeuwarden bestaat nog zo'n authentiek kruidenierswinkeltje, gevestigd in een zeventiende-eeuws pand in de Nieuwesteeg vijf. Vanaf 1900 deed 'heel' Leeuwarden inkopen in de winkel voor kolonialenwaren en grutterswaren van de familie Feenstra. Per jaar zijn er wisselende exposities en komen er ongeveer 15.000 bezoekers een kijkje nemen in dit museum. Het blijkt dat het tonen van een echte ouderwetse kruidenierswinkel met alles wat daarbij hoort, de mensen buitengewoon aanspreekt. Ook de regelmatig wisselende exposities dragen daaraan bij. Het museum bestaat uit verschillende ruimtes die bijna allemaal vrij toegankelijk zijn. In de voormalige woonkamers wordt een vers kopje koffie of thee geschonken met oranjekoek en een echt Frysk Dúmke. Onder het koffielokaal bevindt zich een meer dan vier eeuwen oude wijnkelder met troggewelf. Op de eerste verdieping is het achterhuis, waar duidelijk wordt hoe een klein gezin vroeger leefde, met de bedstede en het húske (toilet).

Musea
  • 0,24km van centrum